fundacja@robocoding.pl +48 792 013 594

PYTHON od totalnych podstaw

Język programowania PYTHON jest obecnie najbardziej rozwijanym językiem programistycznym. Celem szkolenia jest wyłożenie solidnych podstaw u uczestników składni językowej i […]

Dowiedz się więcej

Wszyscy się komunikują – niewielu potrafi się porozumieć

Kurs skupia się na znaczeniu budowania połączeń w komunikacji i dostarcza praktycznych lekcji służących doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Niektóre z kluczowych […]

Dowiedz się więcej

Jak uczyć się skutecznie

Kurs dotyczący technik uczenia się skupi się na nauczaniu odbiorców różnych metod i strategii skutecznego pozyskiwania i zapamiętywania informacji. Uczniowie […]

Dowiedz się więcej

Jak uczyć się skutecznie

Kurs dotyczący technik uczenia się skupi się na nauczaniu odbiorców różnych metod i strategii skutecznego pozyskiwania i zapamiętywania informacji. Uczniowie […]

Tworzymy strony www

Praktyczny kurs nauki języka HTML i CSS. W trakcie spotkań uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności tworzenia witryn www. Kurs składa się […]

PYTHON od totalnych podstaw

Język programowania PYTHON jest obecnie najbardziej rozwijanym językiem programistycznym. Celem szkolenia jest wyłożenie solidnych podstaw u uczestników składni językowej i […]

„Potrafię!” – kursy programistyczne oraz nauka skutecznego uczenia i komunikacji dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

„Zadanie publiczne pn.: „Potrafię!” – kursy programistyczne oraz nauka skutecznego uczenia i komunikacji dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

O projekcie

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich w powiatach Ciechanowskim i Przasnyskim. na projekt składa się przeprowadzenie 4 tematów szkoleniowych.

 • „Jak uczyć się skutecznie” – Kurs dotyczący technik uczenia się skupi się na nauczaniu odbiorców różnych metod i strategii skutecznego pozyskiwania i zapamiętywania informacji. Uczniowie poznają różne style uczenia się i dowiedzą się, jak dostosować naukę do swoich indywidualnych mocnych stron. Kurs obejmie szereg tematów, w tym techniki poprawy pamięci, aktywne metody uczenia się i strategie zarządzania czasem.
  Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest wyznaczanie jasnych celów i tworzenie ustrukturyzowanego planu nauki. Kurs będzie również zagłębiał się w naukę stojącą za uczeniem się i pamięcią, badając teorie i badania nad tym, jak mózg przetwarza informacje. W trakcie kursu studenci będą mieli okazję ćwiczyć i stosować techniki, których nauczyli się podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
  Ostatecznym celem tego kursu jest wyposażenie uczniów w narzędzia i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego uczenia się, aby mogli osiągnąć swoje cele akademickie i osobiste.
 • „Wszyscy się komunikują” – niewielu potrafi się porozumieć” Kurs skupia się na znaczeniu budowania połączeń w komunikacji i dostarcza praktycznych lekcji służących doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.
  Niektóre z kluczowych korzyści i umiejętności, jakie uczniowie zdobędą dzięki udziałowi:
 • Zrozumienie różnicy między komunikowaniem się, a porozumieniem
 • Poprawa samoświadomości: zrozumienia własnego stylu komunikacji i jego wpływu na innych
 • Rozwijanie empatii: Koncentrując się na odbiorcach i rozumiejąc ich potrzeby.
  Poprawa komunikacji niewerbalnej: uczniowie dowiedzą się, jak ważna jest mowa ciała, ton głosu i inne sygnały niewerbalne w komunikacji oraz jak można je wykorzystać do wzmocnienia lub osłabienia ich przekazu.
  Budowanie relacji: Uczniowie nauczą się strategii budowania relacji z innymi oraz tworzenia pozytywnego i angażującego środowiska do komunikacji.
  Kurs przekazuje wiedzę, jak skutecznie komunikować się poprzez budowanie silnych więzi z innymi, a także zawiera praktyczne lekcje poprawiające umiejętności komunikacyjne.
 • „Tworzymy strony www” – praktyczny kurs nauki języka HTML i CSS. W trakcie spotkań uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności tworzenia witryn www. Kurs składa się z 4 spotkań po 90 minut łącznie to aż 6 godzin zegarowych nauki języka znacznikowego HTML i opisowego CSS. Finalnym produktem kursu będzie stworzenie działającej strony internetowej przez każdego z uczestników. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się również jakimi prawami rządzi się Internet, jakie niesie zagrożenia i jakie ma zalety. Jednym z paneli będzie również wtórne wykorzystanie czyjejś pracy ( zdjęcia, grafiki ) w własnych projektach, czym są prawa autorskie i jak korzystać prawidłowo z licencji na udostępnienie. W trakcie szkolenia poruszone zostanie zagadnienie dostępności stron internetowych i czym jest standard WCAG 2.1. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich lekcji na wirtualnej platformie. Znajdą się tam poradniki, skróty z lekcji, materiały pomocnicze.
 • „PYTHON od totalnych podstaw” – Język programowania PYTHON jest obecnie najbardziej rozwijanym językiem programistycznym. Celem szkolenia jest wyłożenie solidnych podstaw u uczestników składni językowej i algorytmicznej. W trakcie kursu uczestnicy pisząc coraz to skomplikowane programy utrwalają wiedze programistyczną o funkcjach, pętlach i możliwości ich łącznia. Podstawą pisanych programów będzie uniwersalny język matematyki, oraz język angielski. Dlatego też kurs jest interdyscyplinarny uczy nie tylko samego programowania ale również utrwala wiedze matematyczną, logikę i oswaja uczestników z językiem angielskim. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą posiadali podstawowe umiejętności do dalszego rozwoju. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich lekcji na wirtualnej platformie. Znajdą się tam poradniki, skróty z lekcji, materiały pomocnicze.

Każde szkolenie skalda się z 4 spotkań po 90 minut ( dwie godziny lekcyjne) tworzy to cykl spotkań w danej placówce edukacyjno-oświatowej. W ramach oferty planujemy wykonać 2 cykle szkoleniowe na terenie północnego Mazowsza. Jeden cykl to 24 godziny szkolenia co przy dwóch cyklach daje 48 godziny nauki dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Kursy skierowane jest do dzieci i młodzieży znajdujących się w klasach od 6 do 8.

Skip to content