fundacja@robocoding.pl +48 792 013 594

Jak uczyć się skutecznie

Kurs dotyczący technik uczenia się skupi się na nauczaniu odbiorców różnych metod i strategii skutecznego pozyskiwania i zapamiętywania informacji. Uczniowie poznają różne style uczenia się i dowiedzą się, jak dostosować naukę do swoich indywidualnych mocnych stron. Kurs obejmie szereg tematów, w tym techniki poprawy pamięci, aktywne metody uczenia się i strategie zarządzania czasem. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest wyznaczanie jasnych celów i tworzenie ustrukturyzowanego planu nauki. Kurs będzie również zagłębiał się w naukę stojącą za uczeniem się i pamięcią, badając teorie i badania nad tym, jak mózg przetwarza informacje. W trakcie kursu studenci będą mieli okazję ćwiczyć i stosować techniki, których nauczyli się podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Ostatecznym celem tego kursu jest wyposażenie uczniów w narzędzia i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego uczenia się, aby mogli osiągnąć swoje cele akademickie i osobiste.

Skip to content