fundacja@robocoding.pl +48 792 013 594

Wszyscy się komunikują – niewielu potrafi się porozumieć

Kurs skupia się na znaczeniu budowania połączeń w komunikacji i dostarcza praktycznych lekcji służących doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Niektóre z kluczowych korzyści i umiejętności, jakie uczniowie zdobędą dzięki udziałowi: – Zrozumienie różnicy między komunikowaniem się, a porozumieniem – Poprawa samoświadomości: zrozumienia własnego stylu komunikacji i jego wpływu na innych – Rozwijanie empatii: Koncentrując się na odbiorcach i rozumiejąc ich potrzeby. Poprawa komunikacji niewerbalnej: uczniowie dowiedzą się, jak ważna jest mowa ciała, ton głosu i inne sygnały niewerbalne w komunikacji oraz jak można je wykorzystać do wzmocnienia lub osłabienia ich przekazu. Budowanie relacji: Uczniowie nauczą się strategii budowania relacji z innymi oraz tworzenia pozytywnego i angażującego środowiska do komunikacji. Kurs przekazuje wiedzę, jak skutecznie komunikować się poprzez budowanie silnych więzi z innymi, a także zawiera praktyczne lekcje poprawiające umiejętności komunikacyjne.

Skip to content